AD-domar 2000

AD 116/2000
Avskedande av skatterevisor pga förtroendeskadlig bisyssla
JUSEK ./. Staten genom Riksskatteverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 150

AD 115/2000
Giltighet av avtal om förlängd uppsägningstid
Tjänstemannaförbundet HTF ./. Svenska Biljardförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 150

AD 111/2000
Uppsägning av lärare pga alkoholmissbruk
Lärarnas Riksförbund (LR) ./. Luleå kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 149

AD 107/2000
"Tillräckliga kvalifikationer" för fortsatt arbete
Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och Neweng Consulting AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 149

AD 105/2000
Avräkning från ekonomiskt skadestånd
Biltema Sweden AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 149

AD 103/2000
Tidsbegränsad anställning för visst arbete
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) ./. Kooperationens förhandlingsorganisation och Kooperativ utveckling i Roslagen ­ se referat i nyhetsbladet nr 149

AD 100/2000
Information om avlöningslistor mm enligt transportavtalet
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Biltrafikens arbetsgivareförbund och Blondie Fjärr i Kungsbacka AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 148

AD 97/2000
Sambo till arbetsgivaren undantagen från LAS
AB Åkessons Partiförsäljning ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 147

AD 92/2000
Hindrande av skyddsombuds verksamhet
SEKO ./. Staten genom Arbetsgivarverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 145

AD 90/2000
Interimistisk prövning av bundenhet av egen uppsägning
SEKO ./. Alliansen och Posten Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 145

AD 85/2000
Tvist om medgiven förlängning av preskriptionsfrist
Enskild arbetstagare ./. Kemira Kemi AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 143

AD 84/2000
Underrättelse om yrkat skadestånd för brott mot LAS
Enskild arbetstagare ./. Enskild arbetsgivare med firma BMLE Städservice­ se referat i nyhetsbladet nr 143

AD 81/2000
Tvist om hävning av anställningsavtal med läkare
Landstinget i Uppsala län ./. Enskild arbetstagare­ se referat i nyhetsbladet nr 143

AD 77/2000
Rätt till resultatlön i efterskott sedan arbetstagaren sagt upp anställningen
NF Nordiska Fondkommission AB ./. Enskild arbetstagare­ se referat i nyhetsbladet nr 142

AD 76/2000
Omplaceringsskyldighet före uppsägning pga samarbetssvårigheter
Enskild arbetstagare ./. Staten genom Migrationsverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 142

AD 75/2000
Avskedande pga av hot om våld mot högre chef
Svenska Metallindustriarbetareförbundet ./. Sveriges Verkstadsförening och Ericsson Microelectronics AB­ se referat i nyhetsbladet nr 141

AD 74/2000
Kränkning av föreningsrätt och av facklig förtroendemans skydd mot försämrade arbetsförhållanden
SACO-S genom Civilekonomernas Riksförbund (CR) ./. Staten genom Riksskatteverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 140

AD 68/2000
Allmänt skadestånd vid upprepade brott mot företrädesrätten
Tjänstemannaförbundet HTF ./. Premiair A/S, Danmark ­ se referat i nyhetsbladet nr 140

AD 64/2000
Uppsägning pga olovlig frånvaro och bedrägligt förfarande
Stora Enso Paperboard AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 139

AD 57/2000
Förläggning av tvåskiftsarbete enligt Riksavtalet för slakteri- och charkuteribranschen
Livmedelsbranschens Arbetsgivareförbund ./. Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 139

AD 54/2000
Tvåskiftsarbete enligt Transportavtalet
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Bengt Busk Frakt AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 139

AD 51/2000
Visstid pga "arbetets särskilda beskaffenhet" samt företrädesrätt till utökad sysselsättning för tidsbegränsat anställd
Tjänstemannaförbundet HTF ./. Uppsala kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 138

AD 49/2000
Prövning av arbetstvist vid tingsrätt där arbetstagaren har sin hemvist
Uddeholm Tooling AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 138

AD 46/2000
Höjning av "utgående löner" enligt byggavtalet
Sv Byggnadsarbetareförbundet ./. Sveriges Byggindustrier och Skanska Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 138

AD 45/2000
Tvist om återkallelse till arbete i Tyskland
Enskild arbetstagare ./. Hoechst AG (Tyskland) ­ se referat i nyhetsbladet nr 138

AD 42/2000
Övertidsersättning vid utbildning på eljest tjänstgöringsfri tid
Landstinget Kronoberg ./. Vårdförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 137

AD 38/2000
Föreningsrättskränkning då syndikalistmedlemmar förvägrats utlandsarbete
Göteborgs lokala samorganisation av SAC ./. Göteborgs Spårvägar AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 35/2000
Uppsägning pga arbetsbrist kort tid efter att uppsägning pga personliga skäl återtagits
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) ./. Privatvårdens Arbetsgivarförbund och Hansahälsan AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 32/2000
Bestämning av timlön enligt verkstadsavtalet
Svenska Metallindustriarbetareförbundet ./. Sveriges Verkstadsförening och NIBE AB­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 31/2000
Arbetsbristuppsägning av arbetstagare som orsakat dåligt ekonomiskt resultat
Tjänstemannaförbundet HTF ./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportkonsultenGruppen TKG AB­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 30/2000
Permittering eller ledighet vid arbetstagares frånvaro från arbetet
Svenska Lantarbetareförbundet ./. Enskild arbetsgivare med firma Källna Trädgårdsprodukter, Öja ­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 29/2000
Ogiltig överenskommelse om avvikelse från kollektivavtal
Skogs- & Träfacket ./. Träindustriförbundet och Rudsågen AB­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 28/2000
Avskedande av arbetstagare som misshandlat annan anställd
Industrifacket ./. ALMEGA Industri och Kemiförbundet och Astra Pharmaceutical Production AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 26/2000
Säsonganställds företrädesrätt till tillsvidareanställning
Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ./. Öckerö församling ­ se referat i nyhetsbladet nr 136

AD 19/2000
Skälig omfattning av ledighet för facklig förtroendeman
Biltrafikens Arbetsgivareförbund ./. Svenska Transportarbetareförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 134

AD 18/2000
Uppsägning av kreditchef pga indragen befattning
Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) ./. Motorbranschens Arbetsgivarförbund och Citroën Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 134

AD 17/2000
Uppsägning av kock på flygplatsrestaurang pga säkerhetsrisk
Hotell & Restaurang Facket ./. Air Inn AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 133

AD 14/2000
Avskedande av polis pga brott mot tystnadsplikt
Enskild arbetstagare ./. Staten genom Rikspolisstyrelsen ­ se referat i nyhetsbladet nr 133

AD 12/2000
Avskedande pga annat arbete under sjukskrivning
Industrifacket ./. ALMEGA Industri- och Kemiförbundet och AB Svenska Sika ­ se referat i nyhetsbladet nr 132

AD 8/2000
Övergång av kollektivavtal till ny arbetsgivare enligt MBL 28 §
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Trans Cargo i Kalmar AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 132

AD 7/2000
"Blandad verksamhet" enligt Transportavtalet
Svenska Transportarbetareförbundet ./. Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Schenker BTL i Östra Skåne AB och Transportkompaniet AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 132

AD 6/2000
Automatisk provanställning enligt KFO-avtalet
Handelsanställdas Förbund ./. Kooperationens Förhandlingsorganisation och Kooperativa Detaljhandelsgruppen AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 132

AD 5/2000
Disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning (LOA)
Staten genom Statens Järnvägar (SJ) ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 132

AD 3/2000
Skadestånd för brott mot lagen om företagshemligheter
SP Office Data AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 132