Tema Visstid

Tema Visstid är en skrift som redovisar reglerna i LAS om tidsbegränsade anställningar. Den innehåller lagtext, kommentarer och referat av belysande rättsfall från AD. Boken är uppdaterad med de ändringar i LAS som genomförts per den 1 juli 2007 och per den 1 januari 2008.

Tema Visstid beskriver vilka slags olika visstidsanställningar som fortsättningsvis är tillåtna, vilka begränsningsregler som finns, vilken rätt den visstidsanställde har till skriftlig anställningsinformation, besked om anställningens upphörande, företrädesrätt till återanställning samt vad som gäller om man i rättslig ordning vill angripa en felaktig tidsbegränsad anställning.

December 2007 . 48 sidor
Författare: Lars Åhnberg
Teckningar: Linda Johansson

ISBN 978-91-89076-49-5

Styckpris: 75 kr per ex
Minst 10 ex: 60 kr per ex
Minst 30 ex: 50 kr per ex

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här