Uppsägning/avsked SLUT

Temanummer (arbetsrätt/arbetsmiljö nr 260) om grunder för uppsägning/avskedande som kan efterbeställas för att användas i utbildningar el.dyl.

Redovisar grunderna för uppsägning/avskedande enligt LAS - arbetsbrist, misskötsamhet, brottslighet, nedsatt arbetsförmåga, provocerad uppsägning m.m samt hur man rättsligt angriper felaktiga uppsägningar och avskedanden. Flera belysande rättsfall från AD refereras.

Nov 2006. 16 sidor A4-format.
Författare: Lars Åhnberg

Styckpris: 15 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här