Förtroendeman

En praktisk kommentar till förtroendemannalagen

Boken beskriver på ett lättfattligt sätt reglerna i förtroendemannalagen. Stort utrymme har ägnats åt de olika rättsfall (ett drygt 60-tal) där arbetsdomstolen prövat tvister om förtroendemannalagens tillämpning. Lagtexten och rättsfallsregister med korta kommentarer finns med som bilagor, uppdaterade per den 1 februari 2014.

Med "Förtroendeman" får du i praktiskt A5-format ett bra referensmaterial för utbildningar i arbetsrätt. Den passar också för självstudier eller som uppslagsbok.

Författaren Håkan Gabinus Göransson är docent i civilrätt vid Stockholms universitet. Han är numera verksam som läromedelsförfattare och arbetsrättskonsult.

3:e upplagan, maj 2014. Häftad 80 sidor.

ISBN 978-91-89076-89-1

Styckpris: 135 kr
Minst 6 ex: 115 kr
Minst 15 ex: 100 kr
Minst 30 ex: 85 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.