Turordning vid Uppsägning

Temanummer (arbetsrätt/arbetsmiljö nr 242) om de grundläggande turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Redovisar turordningsreglerna i LAS. Genomgång av begrepp som: undantag för 2 i mindre företag, driftsenhet, kretsning av distansarbetande, ortsbegreppet, beräkning av anställningstid, tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning, kompetenskrav, avtalad turordning mm. Flera belysande rättsfall från AD refereras.

November 2005. 12 sidor A4-format.
Författare: Lars Åhnberg

Styckpris: 15 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här