Semesterlagen

Andra upplagan
Semesterlagen är en lag- och rättsfallskommentar till semesterlagen i dess lydelse den 1 april 2013. Lagen ändrades år 2010 för att den skulle bli lättare att tillämpa. Genomgripande systematiska och språkliga förändringar gjorde att nästan alla paragrafer ändrades och nya tillkom. I denna andra upplaga av boken har uppdateringar av lagen gjorts fram till och med den 1 april 2013. Ett tiotal nya rättsfall refereras.

Semesterlagen kommenterar och förklarar samtliga paragrafer i lagen och redovisar över 60 relevanta rättsfall från Arbetsdomstolen. Boken ger en lättfattlig sammanställning av alla regler och begrepp som är av betydelse vid tillämpningen av semesterlagen.

Semesterlagen vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren. Den används dessutom vid arbetsrättsliga utbildningar. Boken omfattar 88 sidor.

Större delen av boken Semesterlagen ingår som ett eget kapitel i nya boken Ledighetslagarna


Ur innehållet:
• Viktiga ändringar av lagen
• Beräkning av semesterledighet
• Regler om semesterlön
• Semesterrätt för korttidsanställda
• Semesterlönegrundande frånvaro
• Sparad semester

Bengt Garpe är arbetsrättsjurist. Han är verksam vid Stockholms och Karlstads universitet.

ISBN 978-91-89076-81-5

Styckpris: 125 kr
Minst 5 ex: 110 kr
Minst 10 ex: 100 kr
Minst 20 ex: 90 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här