Allt om lönekriterier

... och lite till - Om val, utformning och tillämpning av lönekriterier

Lönekriterier är en central del i all form av lönesättning. Utan genomarbetade lönekriterier är det svårt att få en acceptens för arbetsgivarens lönebildning och lönesättningen kommer att ifrågasättas. Ett annat problem som kan uppstå är stora svårigheter för chefer att motivera löner för sina anställda i lönesamtalen. Dessutom finns risken att lönesättningen leder till diskriminering. Det ligger därför i varje arbetsgivares intresse att ta fram, kommunicera och tillämpa lönekriterier utifrån ett strukturerat arbetssätt. Lönekriterier ska främja verksamheten, utgå från samtliga krav som finns på arbetet och förtydliga de överenskomna målsättningarna.
I boken Guidas läsaren genom den snårskog som omgärdar arbetet med att ta fram ändamålsenliga och verksamhetsfrämjande lönekriterier.

Författaren, Jaime Aleite är verksam som förhandlingschef på Sveriges Psykologförbund.Han har tidigare arbetat som förhandlare, utredare och ledarskapskonsult på bland annat Civilekonomerna, OFR, Ledarna och dåvarande Jämställdhetsombudsmannen. Sina praktiska erfarenheter gäller allt från löneprocesser, lönesättning, lönekriterier till utvecklingssamtal och lönekartläggningar har han hämtat från sina utbildningar, föreläsningar, förhandlingar och möten med chefer, personalspecialister och fackliga förtroendevalda.

Februari 2019. Häftad, 148 sidor.
ISBN 978-91-88121-23-3

Pris: 230 kr
Minst 4 ex: 185 kr
Minst 10 ex: 165 kr
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här