AD 115/2006 Förhandlingsvägran vid tvist om anställningsavtal
Uppsala Lokala Samorganisation av SAC ./. Boländerna i Uppsala KB

En tvist uppstod mellan samorganisationen och bolaget i frågan om bolaget hade gjort sig skyldigt till brott mot MBL 10 § genom att vägra förhandla med samorganisationen angående bolagets påstådda uppsägning alternativt avskedande av arbetstagaren.

Samorganisationen väckte talan och yrkade allmänt skadestånd. Då bolaget inte inkom med svaromål meddelade AD s k tredskodom (AD 40/2005). Bolaget ansökte därefter om återvinning av domen.

Enligt bolaget var kvinnan endast arbetssökande och någon förhandlingsskyldighet hade därför inte förelegat. De ansåg också att förhandlingsskyldigheten enligt MBL 10 § endast föreligger om arbetstagarorganisationen har en medlem som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren.

AD ansåg att samorganisationen haft ett sakligt berättigat anspråk på förhandling och att bolaget därför gjort sig skyldigt till förhandlingsvägran. AD undanröjde sin tredskodom och förpliktade bolaget att utge allmänt skadestånd till samorganisationen. Bolaget fick även ersätta samorganisationens rättegångskostnader. Enhällig dom.

Se referat i nyhetsbladet nr 262.