AD 127/2006 Uppsägning av arbetstagare som kastat kniv efter arbetskamrat
Industrifacket Metall ./. Teknikarbetsgivarna och Husqvarna AB

Arbetstagaren hade varit anställd som röjsågpackare hos bolaget sedan år 2001. I juli 2005 blev han uppsagd med hänvisning till personliga skäl då han kastat en kniv mot en arbetskamrat.

IF Metall yrkade ogiltigförklaring av uppsägningen och begärde allmänt skadestånd till arbetstagaren. De hävdade vidare att arbetstagaren blivit provocerad och att händelsen var en engångsföreteelse. Bolaget menade att det var allvarligt då även någon annan hade kunnat komma till skada vid det aktuella tillfället.

AD fann att arbetstagaren blivit provocerad men ansåg inte att det varit en förmildrande omständighet. AD ansåg också att det förelegat grund för avskedande och att det därför inte fanns någon anledning att göra någon prövning av hur arbetstagaren skött sig efter händelsen.

AD avslog IF Metalls talan och förbundet fick ersätta arbetsgivarparternas rättegångskostander. Enhällig dom.

Se referat i nyhetsbladet nr 263