AD 123/2006 Förflyttning och avskedande av Knutby-lärare
Lärarförbundet ./. Uppsala kommun

Läraren hade sedan 2001 varit anställd av kommunen med placering vid Knutby skola. Hon var medlem i Filadelfiaförsamlingen som i januari 2004 hamnade i fokus efter det omtalade mordet i Knutby. I maj 2004 förflyttades läraren till en annan skola i kommunen. Skälet angavs vara kontroverser med två elever under 2003.

Lärarförbundet hävdade att det enligt kollektivavtalet inte förelegat vägande skäl för förflyttning. Förbundet menade att läraren blivit diskriminerad i strid med lagen mot etnisk diskriminering. Förbundet begärde ogiltigförklaring av avskedandet.

AD kom till slutsatsen att förflyttningen av läraren haft grund i hennes medlemskap i Filadelfiaförsamlingen. Kollektivavtalsbrottet hade därför inneburit diskriminering.

Avskedandet förklarades ogiltigt. Läraren fick allmänt skadestånd för avtalsbrottet och för avskedandet.

Se referat i nyhetsbladet nr 263