LAS-Handboken

Den nya utgåvan av välkända ”LAS-Handboken” är en utförlig paragrafvis kommentar till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2022 med de många ändringar som ska börja tillämpas den 1 oktober 2022.

Författarna beskriver ingående den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Boken är väl lämpad som handbok för jurister, advokater, fackliga ombudsmän och personalhandläggare samt som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor.

AD-praxis - som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen - redovisas genom kortreferat av mer än 750 AD-domar. För att läsaren ska slippa onödigt bläddrande är AD-referaten insprängda i kommentartexten i anslutning till respektive lagparagraf.

Från och med åttonde upplagan uppdateras LAS-Handboken av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den nionde upplagan.

De viktigaste förändringarna i denna tionde upplaga är de omfattande ändringar i anställningsskyddet som trätt i kraft omkring halvårsskiftet 2022, men som i många fall inte ska börja tillämpas förrän i oktober 2022. Nya rättsfall från perioden januari 2020–juni 2022 har lagts till; AD-domar till och med AD 36/2022 har beaktats.

Det är lagtexten per den 1 juli 2022 som kommenteras. Observera att de viktiga ändringarna i LAS 2–2 d, 3, 4, 4 a, 5, 5 a, 6 c, 7–7 b, 15, 22, 25, 33, 33 d, 34–36, 38 a och 43 §§, med vissa övergångsbestämmelser, inte ska börja tillämpas förrän den 1 oktober 2022.

Lars Åhnberg har tidigare verkat som förbundsjurist i ett LO-förbund och har mångårig erfarenhet av den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Det är utifrån den erfarenheten som LAS-Handboken är skriven - i första hand för dem som på arbetsplatserna ska använda lagen i praktiken.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och vice ordförande i Nämnden mot diskriminering. Han verkar dessutom som utredare, skiljeman, författare och föreläsare.


10:e upplagan, Juli 2022. Häftad 616 sidor.
Författare: Lars Åhnberg och Sören Öman

ISBN 978-91-88121-45-5

Styckpris: 375 kr
Minst 5 ex: 315 kr
Minst 15 ex: 280 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här