AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare finns i denna bok.

Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller nämligen ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Boken innehåller utvalda vägledande citat ur mer än 300 domar, sorterade under olika beskrivande rubriker så att det ska vara lätt att hitta. Dessutom finns korta noteringar om ytterligare domar om hur stort allmänt skadestånd som arbetsgivaren behövt betala för brott mot olika regler i anställningsskyddslagen.
Denna tredje upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2021.

Boken vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter  som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren.

Ur innehållet:
•Kan man säga upp bara en del av ett anställningsavtal?
•Uppsägning för omreglering av anställningsvillkoren
•Fingerad arbetsbrist

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och ersättare i Nämnden mot diskriminering.

ISBN 978-91-88121-37-0

Styckpris: 290kr
Minst 4 ex: 250 kr
Minst 10 ex: 205 kr


Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här