Utvecklingssamtal Varför? Hur?

Utvecklingssamtal har inget egenvärde men rätt använt, kan det bidra till ett ökat engagemang och mer motiverade chefer och medarbetare. Denna utvidgade och reviderade utgåva innehåller praktiska checklistor och mallar med frågor för ett givande utvecklingssamtal.

Varför är utvecklingssamtalet ofta mer ett måste än ett vill?
De flesta av oss är nog eniga om hur värdefull återkommande vardaglig feedback på den egna arbetsinsatsen är för utveckling av såväl verksamhet som individer. Men är vi lika eniga när det gäller utgångspunkten och ramarna för återkopplingen? I vilken grad vilar den på personliga tolkningar och subjektiva grunder hos er? Har ni i din verksamhet ett forum för att kontinuerligt stämma av och följa upp:
• Varför organisationen finns?
• Vad verksamheten ska uppnå?
• Hur verksamheten vill uppfattas?
• Vilka värderingar verksamheten vilar på?


Rätt använt är utvecklingssamtalet ett strategiskt verktyg för verksamhetsutveckling. I boken får du tips och råd om hur du skapar konstruktiva och givande samtal. Samtal som syftar till att säkra upp att alla inblandade tar ett aktivt ansvar och har de förutsättningar som krävs för att bidra till såväl verksamhetens utveckling som sin egen. Utan tydlighet dränerat resultat…

Annica Galfvensjö är beteendevetare och välmeriterad konsult med tyngdpunkt på ledarutveckling, kommunikation, teamutveckling och konflikthantering. I sitt arbete, kombinerar hon evidensbaserad forskning med upplevelsebaserad pedagogik. Annicas böcker är insiktsfullt skrivna med tydligt praktiskt fokus.

Spiralbunden. 96 sidor. Jure Förlag. Januari 2015.

Styckepris: 168 kr
Minst 6 ex: 150 kr
Minst 15 ex: 135 kr
Minst 30 ex: 127 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.