Jämställdhetslagen

AD 158/1995 Lönediskriminering, kommun (JämO)- AA nr 50

AD 41/1996 Lönediskriminering, barnmorska (JämO)- AA nr 56
AD 79/1996 Lönediskriminering, avdelningschef (SKTF)- AA nr 61

AD 16/1997 Könsdiskriminering vid anställning av kyrkoherde (JämO)- AA nr 72
AD 68/1997 Lönediskriminering av gymnasielärare (CF)- AA nr 79
AD 69/1997 Oriktig mellandom om könsdiskriminering vid tillsättning av EG-domare- AA nr 79

AD 66/1998 Förhandsprövning av EG-domstolen i lönediskrimineringsärende (JämO)- AA nr 99

AD 103/1999 Könsdiskriminering vid tillsättning av EG-domare- AA nr 124

AD 13/2001 Tvist om otillåten lönediskriminering (JämO)- AA nr 152
AD 51/2001 Lönediskriminering pga kön, socialkonsulenter (SSR)- AA nr 158
AD 61/2001 Utebliven anställning pga graviditet (JämO)- AA nr 160
AD 75/2001 Lönediskriminering i likvärdigt arbete (JämO)- AA nr 162

AD 45/2002 Diskriminering av gravid barnmorska (JämO)- AA nr 175
AD 102/2002 Sexuella trakasserier och otillåtet upphörande av provanställning (Sif)- AA nr 185

AD 74/2003 Diskriminerande för män med föräldralön barnets första 3 månader enligt kollektivavtal (Metall) - AA nr 203

AD 44/2004 Fråga om diskriminering vid tillsättning av utredningschef hos polisen (JämO) - AA nr 216

AD 22/2005 Skyldigheten att utreda sexuella trakasserier (JämO) - AA nr 228
AD 63/2005 Om arbetsgivarens ansvar för att anställning upphört pga sexuella trakasserier (JämO) - AA nr 235
AD 69/2005 Fråga om könsdiskriminering vid tillsättning av kyrkoherde (Kyrkans Akademikerförbund) - AA nr 236
AD 87/2005 Indirekt könsdiskriminering genom krav på minsta kroppslängd (JämO) - AA nr 240