LAS, Arbetstagarbegreppet

AD 104/1994 Arbetstagare eller uppdragstagare? Frilansjournalist
(Journalistförbundet) - AA nr 23

AD 66/1994 Arbetstagare eller uppdragstagare? (JUSEK, Krim.vård) - AA nr 18
AD 130/1994 Arbetstagare eller uppdragstagare? Försäkringssäljare (FTF) - AA nr 28

AD 26/1995 Arbetstagare eller uppdragstagare? arkitektkontor - AA nr 35
AD 132/1995 Ungdomspraktikant eller arbetstagare? - AA nr 46

AD 135/1996 Anställning hos politiskt parti - AA nr 70

AD 17/1997 Anställningsförhållande eller behandling - AA nr 72

AD 138/1998 Arbetstagare eller uppdragstagare (medarbetare på veckotidning) - AA nr 109

AD 18/2004 Fråga om rätt till tjänstepension för ordförande i ideell organisation (SKTF) - AA nr 212

AD 16/2005 Arbetstagare eller uppdragstagare? (Journalistförbundet) - AA nr 228
AD 33/2005 Om skorstensfejarmästare varit arbetstagare eller uppdragstagare - AA nr 232

AD 24/2006 Fråga om arbetstagare eller inhyrd arbetskraft (Skogs- och Träfacket) - AA nr 248