Lagen om offentlig anställning (LOA)

AD 68/1995 Otillåten ändring av disciplinpåföljd för präst (SKPF)- AA nr 40

AD 21/1996 Månadsregel för avsked, polis- AA nr 53

AD 8/1997 Disciplinpåföljd för polisman (Polisförb.)- AA nr 72
AD 95/1997 Avskedande av polisman (med konstitutorial) dömd för snatteri
(Polisförbundet)- AA nr 82

AD 12/1998 Disciplinpåföljd för polis pga tjänsteföreseelse (Polisförb.)- AA nr 92

AD 69/1999 Disciplinpåföljd för Polisinspektör (Polisförbundet)- AA nr 119
AD 106/1999 Förtroendeskadlig bisyssla enligt LOA (Officersförbundet)- AA nr 125

AD 5/2000 Disciplinpåföljd enligt lagen om offentlig anställning (lokförare)- AA nr 132
AD 116/2000 Avskedande av skatterevisor pga förtroendeskadlig bisyssla (JUSEK)- AA nr 150

AD 78/2002 Disciplinpåföljd för överste i försvarsmakten (Officersförb.)- AA nr 180

AD 108/2004 Överprövning av bisyssleförbud för poliser enligt lag om offentlig anställning (LOA) (Polisförbundet) - AA nr 225

AD 55/2005 Otillåten bisyssla för polisman (Polisförbundet) - AA nr 234
AD 82/2005 Disciplinansvar för obehöriga slagningar i Försäkringskassans datasystem (Fackförbundet ST) - AA nr 240