Semesterlagen

AD 143/1997 Preskription av fordran på semesterersättning för sparade semesterdagar - AA nr 92

AD 100/1998 Påtvingad utläggning av sparad semester under uppsägningstid (SEKO) - AA nr 103
AD 128/1998 Rätt till sommarsemester enligt semesterlagen (SIF) - AA nr 107

AD 92/1999 Fyra veckors sommarsemester enligt kollektivavtal för Posten (SEKO) - AA nr 121

AD 66/2001 Semesterlön inräknad i arbetslönen - AA nr 160

AD 13/2002 Om arbetstagare avskedats eller självmant lämnat anställningen
(Handels) - AA nr 171
AD 14/2002 Om överenskommelse om uttag av obetald semester varit bindande för arbetstagare - AA nr 171
AD 35/2002 Avskedande då arbetstagare gjort semesterresa utan beviljad ledighet - AA nr 174

AD 76/2004 Tolkning av kollektivavtal för beräkning av antal semesterdagar (SEKO) - AA nr 219