LAS, Uppsägning pga arbetsbrist

AD 1/1994 "Tillräckliga kvalifikationer" för fortsatt arbete - AA nr 11
AD 4/1994 Uppsägning efter studieledighet (Metall) - AA nr 12
AD 15/1994 "Tillräckliga kvalifikationer" för fortsatt arbete (SIF) - AA nr 12
AD 73/1994 "Tillräckliga kvalifikationer" för fortsatt arbete (HTF) - AA nr 19
AD 140/1994 Docent vid högskola - AA nr 29

AD 60/1995 Preskriberad talan om uppsägning vid verksamhetsövergång
(Sjöfolk) - AA nr 38
AD 66/1995 Otillåten förlängning av uppsägningstider (Industrifacket) - AA nr 39

AD 20/1996 Uppsägning av tillsvidareanställda framför minskning av visstidsanställda (Teaterförb.) - AA nr 53
AD 66/1996 Statligt arbetsgivarbegrepp inom Kriminalvården (SEKO) - AA nr 60
AD 144/1996 Skäliga omplaceringserbjudanden (Lärarförb) - AA nr 70
AD 149/1996 Bristande omplaceringsarbete vid uppsägning av hemspråkslärare (Lärarförbundet) - AA nr 71

AD 9/1997 Preskriberad talan om ogiltig uppsägning - AA nr 72
AD 121/1997 Uppsägning av arbetstagare som inte ville godta lönesänkning m m - AA nr 87

AD 61/1998 Arbetsskyldighet under uppsägningstid mm - AA nr 99

AD 24/1999 Omplaceringsskyldighet och turordning enligt statligt turordningsavtal
(SACO) - AA nr 114

AD 18/2000 Uppsägning av kreditchef pga indragen befattning (SIF) - AA nr 134
AD 31/2000 Arbetsbristuppsägning av arbetstagare som orsakat dåligt ekonomiskt resultat (HTF) - AA nr 136
AD 35/2000 Uppsägning pga arbetsbrist kort tid efter att uppsägning pga personliga skäl återtagits (SKTF) - AA nr 136

AD 42/2001 Uppsägning av konstitutorialstjänster hos staten (Televerket) - AA nr 158
AD 107/2001 Uppsägning pga vägrad lönesänkning (Ledarna) - AA nr 169

AD 25/2002 Uppsägning pga arbetsbrist när arbetstagare inte accepterat erbjudna arbetsuppgifter (SIF) - AA nr 172
AD 75/2002 Omplaceringsskyldighet och turordningsbrott vid arbetsbristuppsägningar (SIF)- AA nr 180

AD 14/2003 Otillräcklig omplaceringsutredning före arbetsbristsuppsägning (Sif)- AA nr 191
AD 29/2003 Om uppsägning skett pga fingerad arbetsbrist (HTF)- AA nr 195

AD 39/2004 Uppsägning i strid mot turordningsreglerna (Elektrikerförbundet) - AA nr 215
AD 40/2004 Fråga om uppsagda arbetstagare kunnat omplaceras (Industrifacket) - AA nr 215
AD 52/2004 Uppsägning pga arbetsbrist eller personliga skäl (Sif) - AA nr 217

AD 53/2005 Fråga om uppsägning skett pga arbetsbrist eller personliga skäl - AA nr 234
AD 57/2005 Uppsägning pga arbetsbrist efter nekat skäligt omplaceringserbjudande
(Sif) - AA nr 234
AD 61/2005 Fråga om felaktig uppsägning och avräkning av A-kassa från ekonomiskt skadestånd - AA nr 235
AD 63/2005 Om arbetsgivarens ansvar för att anställning upphört pga sexuella trakasserier (JämO) - AA nr 235
AD 75/2005 Tillräckliga kvalifikationer (kunskaper i engelska) för fortsatt anställning som servicetekniker (Metall) - AA nr 237