LAS, Avskedande

AD 9/1994 Grov misskötsamhet (SKAF) - AA nr 12
AD 10/1994 Missbrukat förtroende (SKTF) - AA nr 12
AD 37/1994 Polisman, bedrägeribrott - AA nr 15
AD 44/1994 Passkontrollant, förskingring - AA nr 16
AD 46/1994 Rektor, grov trolöshet (Lärarförb.) - AA nr 16
AD 52/1994 Präst, misshandel - AA nr 17
AD 77/1994 Avsked genom beordring till annat arbete (Lärarförbundet) - AA nr 20
AD 80/1994 Polisman, tjänstefel osant intygande - AA nr 21
AD 102/1994 Affärsbiträde, hemliga kassakontroller - AA nr 23
AD 106/1994 Affärschef, oegentligheter (HTF) - AA nr 23
AD 108/1994 Polisman, förskingring - AA nr 24
AD 147/1994 Orkestermusiker (äv. anställn.form) - AA nr 29
AD 162/1994 Grafiker, mordhot - AA nr 30

AD 3/1995 Tillgrepp av verktyg mm (Metall) - AA nr 31
AD 4/1995 Polis som undanröjt parkeringsanm. - AA nr 31
AD 7/1995 Misshandelsbrott (präst) - AA nr 31
AD 20/1995 Grovt tjänstefel, polis (Polisförbundet) - AA nr 34
AD 41/1995 Otillåtet datorköp, lärare - AA nr 36
AD 42/1995 Misshandel, polis (Polisförbundet) - AA nr 36
AD 89/1995 Brott mot kassarutiner, affärsbiträde (Handels) - AA nr 41
AD 104/1995 Alkoholmissbruk & rattfylleri, polis - AA nr 42
AD 121/1995 Tillgrepp av starköl (Livs) - AA nr 45
AD 133/1995 Genom tvångsvis omplacering av sjuksköterska (SHSTF) - AA nr 46
AD 137/1995 Tillgrepp i tax-free butik (Sjöfolk) - AA nr 48
AD 153/1995 Grov tjänsteförseelse (SKAF) - AA nr 50

AD 6/1996 Stöldförsök, lagerarbetare (Handels) - AA nr 52
AD 15/1996 Illojal konkurrens genom bisyssla (Handels) - AA nr 53
AD 23/1996 Brott i form av dataintrång, polis (Polisförb.) - AA nr 54
AD 55/1996 Sexuella trakasserier mot elever (Lärarförb) - AA nr 59
AD 65/1996 Arbetstagare som inte fått tillträda anställning (Handels) - AA nr 60
AD 77/1996 Samarbetsproblem, daghemsföreståndare (Lärarförbundet) - AA nr 61
AD 78/1996 Grov tjänsteförseelse, polis - AA nr 61
AD 82/1996 Misskötsamhet, idrottslärare (Lärarnas Riksförbund) - AA nr 61
AD 85/1996 Sexuella trakasserier mot elever (Lärarnas Riksförbund) - AA nr 62
AD 88/1996 Misskötsamhet, spärrvakt, interimistiskt beslut - AA nr 62
AD 99/1996 Olämpligt handlande (bl a jäv) av stadsarkitekt (Arkitektförbundet) - AA nr 63
AD 105/1996 Avsked i strid mot 2-månadersregeln - AA nr 64
AD 117/1996 Bristande yrkesskicklighet, kock (Hotell & Restaurang) - AA nr 66
AD 143/1996 Grovt åsidosatta åligganden, servitör - AA nr 70

AD 3/1997 Avskedande av och skadeståndsskyldighet för VD - AA nr 71
AD 13/1997 Avskedande av polis p g a rattfylleri (Polisförb) - AA nr 72
AD 36/1997 Avskedande p g a undanhållen information om tidigare avsked och förskingringsbrott (HTF) - AA nr 75
AD 47/1997 Avskedande av affärsbiträde som inte tagit betalt av kund (Handels) - AA nr 77
AD 48/1997 Avskedande av lärare som misshandlat elever (Lärarförbundet) - AA nr 77
AD 103/1997 Avskedande av journalister på Sveriges Radio - AA nr 82
AD 138/1997 Avskedande av brevbärare (SEKO) - AA nr 88
AD 144/1997 Avskedande av vårdare p g a stölder (SKAF) - AA nr 92
AD 147/1997 Avskedande av väktare p g a ordervägran - AA nr 90

AD 2/1998 Avskedande pga tillgrepp (Ledarna) - AA nr 91
AD 7/1998 Avskedande av präst pga misshandel av hustrun - AA nr 92
AD 11/1998 Avskedande av person som skött ekonomisk förvaltning (SKTF) - AA nr 92
AD 22/1998 Avskedande av folkhögskolerektor - AA nr 94
AD 25/1998 Avskedande pga tillgrepp hos Posten (SEKO) - AA nr 95
AD 30/1998 Avskedande pga misshandel (SEKO) - AA nr 95
AD 34/1998 Interimistisk prövning av avsked - AA nr 96
AD 46/1998 Avskedande av besiktningsingenjör hos Svensk Bilprovning (SIF) - AA nr 97
AD 82/1998 Avskedande av sjukhusreparatör (SKAF) - AA nr 101
AD 98/1998 Avskedande pga affärsförbindelse med entreprenör hos kommunen (Ingenjörsförb.) - AA nr 103
AD 145/1998 Avskedande pga våld och hot under en julfest - AA nr 110

AD 1/1999 Avskedande pga bristande redovisning i kassatjänst - AA nr 111
AD 9/1999 Om arbetstagare avskedats eller självmant lämnat anställningen
(Handels) - AA nr 112
AD 16/1999 Avskedande pga brott under inflytande av läkemedelsberoende
(SKAF) - AA nr 113
AD 29/1999 Avskedande av städledare pga sexuella trakasserier (Ledarna) - AA nr 115
AD 31/1999 Avskedande av polisman dömd för brott (Polisförbundet) - AA nr 115
AD 44/1999 Avskedande av lärare pga åsidosatt redovisningsansvar
(Lärarnas Riksförbund) - AA nr 116
AD 47/1999 Avskedande av godshanterare hos SJ pga narkotikabrott (Statstjänstemannaförbundet) - AA nr 116
AD 61/1999 Avskedande pga illojal konkurrens under uppsägningstid - AA nr 118
AD 64/1999 Avskedande pga våldtäkt på arbetskamrat - AA nr 118
AD 66/1999 Avskedande pga protestaktion rörande skyddskläder (Livs) - AA nr 119
AD 80/1999 Avskedande pga tillgrepp på arbetsplatsen (Metall) - AA nr 120
AD 102/1999 Avskedande pga arbetsvägran - AA nr 124
AD 107/1999 Avskedande av journalist som avslöjat insändarskribents identitet - AA nr 125
AD 114/1999 Avskedande och föredelning av rättegångskostnader - AA nr 126
AD 144/1999 Avskedande pga förberedelser för konkurrerande verksamhet - AA nr 130
AD 147/1999 Avskedande pga vykort med erotiska anspelningar till arbetsgivaren
(SKTF) - AA nr 130

AD 12/2000 Avskedande pga annat arbete under sjukskrivning (Industrifacket) - AA nr 132
AD 14/2000 Avskedande av polis pga brott mot tystnadsplikt - AA nr 133
AD 28/2000 Avskedande av arbetstagare som misshandlat annan anställd
(Industrifacket) - AA nr 136
AD 75/2000 Avskedande pga hot om våld mot högre chef (Metall) - AA nr 141
AD 116/2000 Avskedande av skatterevisor pga förtroendeskadlig bisyssla
(JUSEK) - AA nr 150AD 14/2001 Avskedande av vårdbiträde som mot ersättning utfört tjänster åt en vårdtagare (SKAF) - AA nr 152

AD 24/2001 Avskedande av vårdbiträde som var förmånstagare i vårdtagares testamente (SKAF) - AA nr 154
AD 32/2001 Avskedande av vårdbiträde för underlåtenhet att åtgärda larm från vårdtagare (SKAF) - AA nr 155
AD 33/2001 Avskedande av facklig förtroendeman (Handels) - AA nr 155
AD 35/2001 Avskedande av postkassör pga bristande ID-kontroll (SEKO) - AA nr 157

AD 41/2001 Avskedande av tidningsutbärare pga arbetsvägran (Transport) - AA nr 158
AD 95/2001 Avskedande eller arbetsbefrielse under uppsägningstid - AA nr 167

AD 13/2002 Om arbetstagare avskedats eller självmant lämnat anställningen
(Handels) - AA nr 171
AD 33/2002 Avskedande av chaufför pga grovt rattfylleri (SKAF) - AA nr 173
AD 35/2002 Avskedande då arbetstagare gjort semesterresa utan beviljad ledighet
- AA nr 174
AD 80/2002 Avskedande av polisman dömd för barnpornografibrott (Polisförb.)- AA nr 180
AD 83/2002 Avskedande av vårdbiträde efter friande brottmålsdom (SKAF)- AA nr 180
AD 85/2002 Avskedande av städare pga olovligt brukande av telefon (Fastighets)- AA nr 181
AD 89/2002 Om omplacering kan likställas med avskedande eller uppsägning (lokal samorg. av SAC)- AA nr 182
AD 122/2002 Om avbruten provanställning utgjort avskedande (SBAF)- AA nr 187

AD 20/2003 Om omplacering från skolbusschaufför till skolvaktmästare utgjort skiljande från anställning- AA nr 193
AD 32/2003 Avskedande av behandlingsassistent som haft sexuellt förhållande med vårdtagare (SKTF)- AA nr 195
AD 50/2003 Avskedande pga arbetsvägran och olovlig frånvaro med grund i psykisk sjukdom (SEKO)- AA nr 198
AD 51/2003 Avskedande av hälsovårdsinspektör pga illojalitet (SKTF)- AA nr 199
AD 54/2003 Avskedande pga misskötsamhet mm.- AA nr 199
AD 93/2003 Avskedande av frisörer p g a förskingrade betalningar (Handels) - AA nr 206
AD 96/2003 Avskedande av besiktningstekniker p g a jäv (Sif) - nr 207
AD 105/2003 Fråga om anställningsavtal har träffats (Teaterförbundet) - AA nr 208

AD 2/2004 Saklig grund för avskedande av polis (Polisförbundet) - AA nr 209
AD 9/2004 Ogiltigt avskedande av brottsdömd polis (Polisförbundet) - AA nr 211
AD 50/2004 Avskedande av besiktningstekniker pga jäv och otillåten bisyssla (Sif) - AA nr 216
AD 57/2004 Avskedande p g a illojalitet samt fråga om brott mot kollektivavtalsamt 18 § MBL (SKTF) - AA nr 218
AD 56/2004 Avskedande p g a skadat förtroende (Ingenjörsförbundet) - AA nr 218
AD 82/2004 Avskedande av vårdbiträde som tillfogat vårdtagare skador (Kommunal) - AA nr 221
AD 85/2004 Avskedande av besiktningstekniker p g a oegentligheter och stöld (Sif) - AA nr 222
AD 86/2004 Avskedande eller egen uppsägning (Byggnads) - AA nr 222
AD 109/2004 Prövning av interimistiskt förordnadande om att avskedad ska kvarstå i anställning tills tvisten avgjorts - AA nr 226

AD 17/2005 Avskedande pga inköp för privat bruk (ST) - AA nr 228
AD 21/2005 Fråga om diskriminering pga trosuppfattning samt ogiltigt avskedande (Kommunal) - AA nr 229
AD 24/2005 Fråga om föreningsrättskränkning samt ev avskedande (Grafiska) - AA nr 229
AD 30/2005 Om frånträdande av anställning efter ofredande kan jämställas med avskedande (Metall) - AA nr 231
AD 35/2005 Avskedande pga misshandel under taklagsfest - AA nr 232
AD 60/2005 Avskedande av vårdbiträden pga kränkande bemötande av vårdtagare i äldreboende - AA nr 235
AD 77/2005 Avskedande pga felaktig handläggning av upphandlingsärende (Ingenjörsförbundet ) - AA nr 237
AD 78/2005 Avskedande av präst pga oegentligheter vid inköp (Kyrkans Akademikerförbund) - AA nr 237
AD 86/2005 Avskedande av kriminalvårdare som dömts för narkotikabrott och dopningsbrott (SEKO) - AA nr 240
AD 97/2005 Avskedande pga varustöld (Handels) - AA nr 241
AD 115/2005 Avskedande av präst pga misskötsamhet (SKTF) - AA nr 244
AD 124/2005 Avskedande av lärare pga kränkande uttalande (LR) - AA nr 245

AD 22/2006 Ogiltiga avskedanden av anställda som tagit godis från lagret på chokladfabrik (Livs) - AA nr 248