MBL, Tolkningsföreträde

AD 63/1996 Arbetsskyldighet vid ändrade arbetsuppgifter i landsting (Förb. Sveriges Arbetsteurapeuter)- AA nr 60
AD 108/1996 Betalningsskyldighet enligt MBL 35 § (HTF)- AA nr 64

AD 45/1997 Oskälig fordran i lönetvist enl MBL 35 §- AA nr 77

AD 95/1998 Oskäligt krav på lön enligt MBL 35 §- AA nr 102
AD 117/1998 Talan för att hindra rättsverkan enligt MBL 35 §- AA 106

AD 57/2000 Skadeståndsansvar för felaktigt fackligt tolkningsföreträde (Livs)- AA nr 139

AD 10/2001 Skadestånd för oriktig tillämpning av fackligt tolkningsföreträde enligt MBL 34 § (SEKO)- AA nr 151

AD 84/2002 Interimistiskt förordnande om arbetstidsförläggning efter fackligt tolkningsföreträde (Leg. Sjukgymnasters Riksförb. och Sv Psykologförb.)- AA nr 180

AD 43/2003 "Oskäligt lönekrav" enligt MBL 35 § (Byggnads)- AA nr 197

AD 5/2004 Fråga om kollektivavtalstolkning samt tolkningsföreträde (Svensk Pilotförening) - AA nr 210
AD 102/2004 Fråga om omplacering innebär brott mot anställningsavtal (Tjänstetandläkarna) - AA nr 224