Lag mot etnisk diskriminering

AD 61/1997 Etnisk diskriminering vid anställning (CF)- AA nr 78

AD 134/1998 Etnisk diskriminering vid anställning av bilreparatör (DO)- AA nr 108

AD 54/2002 Etnisk diskriminering av anställningssökanden- AA nr 177
AD 128/2002 Etnisk diskriminering genom krav på "tydlig svenska" (DO)- AA nr 188

AD 55/2003 Fråga om etnisk diskriminering genom uteblivet erbjudande om fortsatt tidsbegränsad anställning (DO)- AA nr 199

AD 58/2003 Etnisk diskriminering vid anställningsförarande (DO) - AA nr 201
AD 63/2003 Etnisk diskriminering pga avbrutet anställningsförfarande (DO) - AA nr 202
AD 73/2003 Etnisk diskriminering vid anställning av kemist (DO) - AA nr 203

AD 22/2004 Skadestånd på grund av etnisk diskriminering - AA nr 214

AD 3/2005 Fråga om etnisk diskriminering vid anställningsförfarande (DO) - AA nr 227
AD 14/2005 Fråga om etnisk diskriminering vid anställningsförfarande (LR) - AA nr 228
AD 21/2005 Fråga om diskriminering pga trosuppfattning samt ogiltigt avskedande (Kommunal) - AA nr 229
AD 47/2005 Fråga om etnisk diskriminering vid anställningsförfarande - AA 233
AD 98/2005 Fråga om etnisk diskriminering genom språkkrav vid anställning av arkitekt (DO) - AA nr 241
AD 126/2005 Fråga om etnisk diskriminering vid uttagning till anställningsintervju (CF) - AA nr 245