LAS, Turordning

AD 113/1994 Tillgodoräkningsbar anställningstid som reservofficer (SACO) - AA nr 25

AD 37/1995 Överenskommelse om avvikelse från turordning (Elektrikerförbundet) - AA nr 35
AD 59/1995 Tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställning som arbetsledare
(Ledarna) - AA nr 38
AD 107/1995 Tillräckliga kvalifikationer för chefsbefattning (CF) - AA nr 43
AD 118/1995 Tillräckliga kvalifikationer för arbete som projektadministratör - AA nr 45
AD 127/1995 Nekad förhandsprövning av turordningstvist, staten (JUSEK) - AA nr 46

AD 42/1996 Tillräckliga kvalifikationer för fortsatt anställ ning på dagstidning (Journalistförbundet) - AA nr 57
AD 60/1996 Uppsägning av 57,5 åring utan godkännande av central organisation, sekreterare - AA nr 60
AD 114/1996 Giltighet av lokal avtalsturlista, taxitelefonist - AA nr 65

AD 7/1997 Ändrade förutsättningar för turordningsavtal - AA nr 72
AD 98/1997 Omplaceringsskyldighet för att fullfölja turordningsregler
(Träind.arb.förbundet) - AA nr 82

AD 94/1998 Tillräckliga kvalifikationer för fotografer att arbeta som reportrar (Journalistförb.) - AA nr 102

AD 98/1999 Tillräckliga kvalifikationer för omplacering (Industrifacket) - AA nr 123

AD 107/2000 Tillräckliga kvalifikationer för fortsatt arbete (CF)- AA nr 149

AD 75/2002 Omplaceringsskyldighet och turordningsbrott vid arbetsbristuppsägningar (SIF)- AA nr 180

AD 32/2005 Diskriminering pga funktionshinder vid undantag från turordning (CF)
- AA nr 231
AD 57/2005 Uppsägning pga arbetsbrist efter nekat skäligt omplaceringserbjudande
(Sif) - AA nr 234

AD 15/2006 Uppsägning efter nekat omplaceringserbjudande, felaktig indelning av driftsenhet samt beräkning av förlorad inkomst - AA nr 247