Lag mot diskriminering pga funktionshinder

AD 22/2003 Fråga om preskription vid tvist om diskriminering pga funktionshinder (HO)- AA nr 194
AD 47/2003 Om arbetssökande diabetiker blivit diskriminerad pga funktionshinder (Metall)- AA nr 198
AD 76/2003 Tvist om godtagbara skäl vid omplacering av kriminalvårdare (SEKO) - AA nr 204

AD 32/2005 Diskriminering pga funktionshinder vid undantag från turordning (CF) - AA nr 231