MBL, Föreningsrätt

AD 13/1994 Föreningsrättskränkning vid tjänstetillsättning (SAC, Polisen) - AA nr 12

AD 66/1999 Avskedande (av fackliga företrädare) pga protestaktion rörande skyddskläder (Livs) - AA nr 119

AD 38/2000 Föreningsrättskränkning då syndikalistmedlemmar förvägrats utlandsarbete (SAC) - AA nr 136
AD 74/2000 Kränkning av föreningsrätt och av facklig förtroendemans skydd mot försämrade arbetsförhållanden (SACO och CR) - AA nr 140

AD 9/2001 Arbetstagare som bytte facklig organisation blev av med lönetillägg
- AA nr 151
AD 20/2001 Om granskningsarvode från oorganiserades löner kränker deras föreningsrätt (Byggnads) - AA nr 153
AD 33/2001 Avskedande av facklig förtroendeman (Handels) - AA nr 155

AD 6/2002 Föreningsrättskränkning genom avskedsvarsel mot facklig förtroendeman (Pappers) - AA nr 171

AD 49/2004 Föreningsrättskränkning genom avbruten provanställning (Handels) - AA nr 216
AD 89/2004 Fråga om föreningsrättskränkning av anställd hos ideell förening (Syndikalisterna) - AA nr 222

AD 24/2005 Fråga om föreningsrättskränkning samt ev avskedande (Grafiska) - AA nr 229
AD 68/2005 Föreningsrättskränkning genom underrättelse om avskedande av facklig förtroendeman (Handels) - AA nr 236

AD 12/2006 Fråga om föreningsrättskränkning och omplacering (Industrifacket) - AA nr 247