LAS, Undantagskretsen

AD 37/1996 LAS-undantag för arbetstagare i företags ledande ställning, aktieägare
- AA nr 56
AD 139/1996 LAS-undantag för sambo med arbetsgivaren - AA nr 70

AD 109/1997 Delgivning av uppsägning av anställning (hos Samhall) som inte omfattas av LAS - AA nr 85
AD 148/1997 Tvist huruvida kommunal chef omfattas av LAS - AA nr 90

AD 65/1998 Tvist om delägare haft företagsledande ställning - AA nr 99

AD 97/2000 Sambo till arbetsgivaren undantagen från LAS - AA nr 147

AD 43/2005 Uppsägning pga personliga skäl av arbetstagare i skyddat arbete hos Samhall - AA nr 232