MBL, Kollektivavtal

AD 44/1995 Avtals giltighet vid verksamhetsöverlåtelse (Målareförbundet) - AA nr 36
AD 79/1995 Formkrav på avtal om löneöversyn i landsting (SKAF) - AA nr 41

AD 30/1996 Kollektivavtals giltighet vid verksamhetsövergång i flera led
(Grafiska) - AA nr 55

AD 96/1998 Uppsägning av kollektivavtal (Transport) - AA nr 102

AD 8/2000 Övergång av kollektivavtal till ny arbetsgivare enligt MBL 28 §
(Transport) - AA nr 132
AD 29/2000 Ogiltig överenskommelse om avvikelse från kollektivavtal
(Skogs & Träfacket) - AA nr 136

AD 82/2001 Utebliven övertidsersättning enligt kollektivavtal till följd av ogiltig överenskommelse med enskilda anställda (Transport) - AA nr 164