LAS, Företrädesrätt

AD 61/1994 Företrädesrätt hos ny statlig myndighet (SACO)- AA nr 18
AD 88/1994 "Tillräckliga kvalifikationer" för återanställning av pilot- AA nr 21
AD 92/1994 Företrädesrätt vid konkurs (Elektr.)- AA nr 21
AD 105/1994 Företrädesrätt vid företagsöverlåtelse (Elektr.förbundet)- AA nr 23

AD 8/1995 Vid verksamhetsöverlåtelse (Alcatel)- AA nr 32
AD 108/1995 Ogiltigt avtal om företrädesrätt (HTF)- AA nr 43

AD 12/1996 Giltigt kollektivavtal (SEKO) om företrädesrätt till anställning hos Vasakronan- AA nr 52
AD 56/1996 Interna omplaceringar före företrädesrätt till återanställning, kontorist- AA nr 59
AD 92/1996 Företrädesrätt vid verksamhetsövergång, "Scanair-tvisten" (HTF)- AA nr 62
AD 94/1996 Brott mot företrädesrätt vid bolagisering av AMU (Lärarförbundet)- AA nr 62
AD 140/1996 Tillräckliga kvalifikationer för återanställning (Metall)- AA nr 70

AD 106/1997 Tvist huruvida arbetstagare anmält företrädesrätt- AA nr 83
AD 123/1997 Kompanjonskap eller anställning i strid mot företrädesrätt
(Bleck & Plåt)- AA nr 87

AD 30/1999 Företrädesrätt till återanställning enligt LAS och byggavtal
(Byggnads)- AA nr 115
AD 36/1999 Krav på körkort för återanställning av lokalvårdare (Fastighets)- AA nr 115

AD 26/2000 Säsonganställds företrädesrätt till tillsvidareanställning (Kommunal)- AA nr 136
AD 51/2000 Företrädesrätt till utökad sysselsättning för tidsbegränsat anställd
(HTF)- AA nr 138

AD 25/2001 Frågor om företrädesrätt till återanställning (Byggnads)- AA nr 154

AD 57/2001 Åsidosatt företrädesrätt till följd av förlängd uppsägningstid
(Transport)- AA nr 160

AD 126/2002 Ingen domstolsprövning av statlig arbetsgivares brott mot företrädesrätten- AA nr 187

AD 4/2003 Inhyrning går före företrädesrätt till återanställning (Metall)- AA nr 189
AD 13/2003 Vissa frågor om skadestånd vid åsidosättande av företrädesrätt till återanställning (HTF)- AA nr 191
AD 83/2003 Företräde till fortsatt anställning för arbetsskadad (Ledarna) - AA nr 204

AD 8/2006 Förfall av företrädesrätt till återanställning (Sif) - nr 246