Sjuklönelagen

AD 62/1994 Sjuklön vid sjukdom som inte styrkts av anvisningsläkare
(Fastighets) - AA nr 18
AD 64/1994 Övertid i sjuklöneunderlag (Elektr.) - AA nr 18
AD 149/1994 Sjuklön enl. Sjömanslagen (Sjöfolk) - AA nr 29

AD 51/1995 Rätt till sjuklön vid avbruten studieledighet (Metall) - AA nr 37

AD 91/1996 Karensdag enligt sjuklönelagen (Grafiska) - AA nr 62

AD 39/2003 Beaktande av övertid vid beräkning av sjuklön enligt sjuklönelagen (Industrifacket)- AA nr 196