LAS, Visstidsanställning

AD 22/1994 Upprepade vikariat (SAC, Posten) - AA nr 13

AD 7/1996 Ej preciserad visstid, montör (Byggnads) - AA nr 52

AD 42/1997 Tvist om tidsbegränsade kommunala chefsbefattningar - AA nr 76

AD 36/1998 Kollektivavtal tar över överenskommen visstid (Trä) - AA nr 96

AD 7/1999 Överenskommen visstid enligt LAS 5 a § (ST) - AA nr 112
AD 141/1999 Avskedande från provanställning - AA nr 130

AD 6/2000 Automatisk provanställning enligt KFO-avtalet (Handels) - AA nr 132
AD 51/2000 Visstid pga "arbetets särskilda beskaffenhet" (HTF) - AA nr 138
AD 103/2000 Tidsbegränsad anställning för visst arbete (SKTF) - AA nr 149

AD 29/2001 Provocerad uppsägning av tidsbegränsad anställning (SIF) - AA nr 155

AD 3/2002 Om många upprepade vikariat stridit mot LAS (SKAF) - AA nr 171
AD 68/2002 Tidsbegränsad anställning som i efterhand hänförts till "överenskommen visstid" enligt LAS 5a § (SACO) - AA nr 179
AD 92/2002 Vikarierande obehörig lärares rätt att övergå i tillsvidareanställning (SKTF) - AA nr 182
AD 102/2002 Sexuella trakasserier och otillåtet upphörande av provanställning (Sif) - AA nr 185
AD 122/2002 Om avbruten provanställning utgjort avskedande (SBAF) - AA nr 187

AD10/2003 Arbetsgivarbegrepp hos staten vid tillämpning av vikariatsregel i LAS (SEKO) - AA nr 190
AD 34/2003 Tidsbegränsning av forskningsdirektors anställning pga "arbetets särskilda beskaffenhet" (Kyrkans Akad.förb.) - AA nr 196
AD 53/2003 Tidsbegränsad anställning med stöd av högskoleförordningen (DIK-förb.) - AA nr 199
AD 55/2003 Fråga om etnisk diskriminering vid uteblivet erbjudande om fortsatt tidsbegränsad anställning (DO) - AA nr 199
AD 109/2003 Avbruten provanställning och ändrad talan - AA nr 208
AD 115/2003 Fråga om underrättelse om avslutad provanställning - AA nr 209

AD 37/2004 Hävning av ej påbörjad vikariatsanställning (Sif) - AA nr 215
AD 58/2004 Fråga om vikariat övergår till tillsvidareanställning för lektor vid universitet (SACO-S) - AA nr 218
AD 74/2004 Fråga om brott mot förhandlingsskyldighet samt om provanställning varit felaktig (Journalistförbundet) - AA nr 219

AD 1/2005 Fråga om upphörd säsongsanställning utgör brott mot LAS (Kommunal) - AA nr 227
AD 117/2005 Projektanställningar av fältarkeologer (SAC) - AA nr 244